MIK-MAK

Subtitle

Mik-Mak

                      W  E  L  K  O  M            

                         

  

  *PISAO SAM KADA JE SMRT BILA BLIŽA OD JAKE ZA VRATOM*

Rat u Bosni i Hercegovini ostaje inspiracija za stvaraoce iz raznih oblasti.

U tome je ratu više od 100.000 ljudi odigralo svoj posljednji čin u životu.

Rat u Bosni i Hercegovini nije doveo do pobjednika iako neutralnih u njemu nije bilo. Razlika između prve linije fronta i pozadine je prvi put izbrisana.

  Čovjek je bio stavljen u strašne uslove u kojima je pokušao da ovlada,ali su nažalost,uslovi i situacija ovladali njime.

Bili smo podjeljeni na agresora i napadnutog,ubice i žrtve,mučitelja i mučenog, nečovječnog i čovječnog...

Rat kao da je bio pogodna klima da se sve podigne,da najniže ljudske strasti dođu do izražaja,da se nečovjek sveti čovjeku za svoj moralni i ljudski pad.Ovo je moj pokušaj sa prelistavanjem i čitanjem  životne knjige sjećanja.

Moj  život  kao i životi svih drugih ljudi u Bosni i Hercegovini, nisu bili pravolinijska linija.Život se odvijao pod granatama,avionskim bombama,protuavionskim i mitraljeskim  rafalima.Život je bio prava umjetnost.Umjetnikom bi postao onaj koji preživi.Bio je to pravi hod po tankoj žici koja je odvajala život od smrti.Dok blizina smrti nije se imala čime izmjeriti,osim da je bliža od jake za vratom.

Kada sam davne  1991. godine,započeo sa mojim zabilješkama u  bližnjoj  i daljnoj okolini,tada ni slutio nisam da će se pisanje pretvoriti u strast koja će praktično postati dio mene.Također da nisam  mogao  zamisliti da će sve skupa,potrajati toliko dugo i da će kroz moje bilježnice proći tako puno ljudi i događaja.

Nažalost,sve skupa obojeno je mučnim i teškim bojama.Pokazalo se u proteklim godinama iza rata da su godine brisalice ljudskog pamćenja i sjećanja.Sve ono što je za nas bilo loše,brzo je zaboravljeno.Za neke već odavno  i oprošteno.Svaka godina koja prođe,ona izbriše po nešto.Neka manje, a neka  mnogo više.Dolaze i takve godine koje će temeljito da izbrišu sve ili gotovo sve.To  su,godine poput krpe brisalice i one bi obrisale sve ono što zovemo sjećanje i  ljudsko pamćenje.

Teško je reći,šta je gore...

Kada imamo jasne činjenice propraćene sa preciznim datumima kroz vrijeme  ili kada nemamo ništa.Kada je čista bijelina.Ili je sve tmurno sve nekako maglovito,mutno,nejasno...

  "Ono što je zapisano ostaje."-rekao je jednom netko.
  Ono što nije zapisano kao da se nije ni dogodilo.
  Nakon dugo godina,svakako je maglovito sjećanje na određene događaje iz naše bliske prošlosti.Taško je spojiti potrgane linije sjećanja na jednu određenu situaciju.Kroz burna dešavanja vrlo je teško naći dva identična sjećanja koja su istu stvar vidjeli iz istog ugla.Zato i jeste velika vrijednost od onoga što sam kroz hroniku od  2.000. dana zapisao u mojim bilježnicma.
    Moralo je da se sve zapisuje.Po sjećanjima sve se treba ispitivati  ili provjeravati.Sjećanja su jedna velika rijeka.Ta rijeka ima svoj tok.

Tok koji se vremenom izgubi.

  ”Na istočnom bedemu  Bosne”I,II,III i IV,su knjige  ispod   kojih  stoji  moje ime i moj pečat.Nastale su u dolini rijeke Sapne-zvornički dio Podrinja,nepokoreni teritorij za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini.
  Još davne 1991. shvatio sam da  pisanje predstavlja veliko zadovljstvo,ali isto toliko sa druge strane i odgovornost.
  Kada sam se našao u prilici da zabilježim, nešto što se rijetko dešava,a takvi događaji sami mi se nudili i nikada ponavljali.Tako jednostavno išao sam zajedno sa događajima kroz najteže trenutke kroz koje je prolazila  Bosna i Hercegovina.Bio sam svijestan  da imam težak  i odgovoran zadatak.Ukoliko se propusti prilika da se nešto zabilježi, ili takvu priliku svojim neznanjem ili nemarom pisac  upropasti, tu više nije bilo popravnog.
  Takav trenutak biva zauvijek izgubljen.
  Znam da sam izgubio režiju nad knjigama koje sam objavio,ali na ovaj način pokušavam da ono što je publikovano ostane tako kako jeste.Nažalost,za posljednjih nekoliko godina od kako sam napustio Bosnu i Hercegovinu pojavilo se puno onih koji su bez moje dozvole koristili određene tekstove iz knjiga Na istočnom bedemu Bosne.Koristili su tekstove tako da su objavili onako kako su oni mislili da treba da bude.Svi oni su na svoj način izmjenili tekstove iz knjiga.

Nemam čega da se bojim,znam da sam svojim riječima propratio i opisao krave događaje u Bosni i Hercegovini između 1992-1995.godine.

Historijske činjenice se ne mogu prekrajati.

Ja sam samo jedan od aktivnih sudionika iz tog perioda.Dao sam doprinosa odbrani Bosne i Hercegovine naravno,na svoj način.Istina da svi i nismo mogli ni dati doprinosa podjednako.Kao što i nismo ni teret rata podjednako osjećali.

Sapna će teći i kada sve bude drugačije nego li je sada.Sapna širi svoj krvavi šum koji nestaje u šumovima ostalih bosanskih rijeka.Svaka je od njih,na žalost,kroz rat u Bosni i Hercegovini obojena i oplakana krvlju i suzama Bošnjaka.

 Mik-Mak

Recent Photos

Recent Blog Entries